Tin tức - Sự kiện

Công ty TNHH Huấn luyện, Cung ứng lao động và Dịch vụ hàng hải VINIC cần tuyển thuyền viên (nam giới trên 21 tuổi) để đưa đi làm việc trên tàu biển ở...
CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG LAO ĐỘNG VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI VINIC Nhà A5 - Khu Hiệu bộ - Trường ĐH Hàng hải Việt Nam, số 484 Lạch Tray, Ngô...
Công ty VINIC thông báo: Đề nghị các ứng viên đã nộp hồ sơ dự tuyển cho các ...
Công ty VINIC thông báo: Đề nghị các ứng viên đã nộp hồ sơ dự tuyển cho các chức danh ABLE SEAMAN, ORDINARY SEAMAN, DECK BOY, WIPER , MESSMAN có mặt...